Вертера Гел или Вертера лиофилизирана форма, кое да изберем?

Продуктите на Вертера са предназначени за диетично терапевтично и профилактично хранене за основна детоксикация и поддържане на хомеостазата на организма.

През 2005 г. е разработена и пусната на пазара първия продукт на компанията Вертера гел. Патентована е технологията за получаване на ценни микроелементи от хиалоплазма на водорасли.

През 2022г. Компанията разработва биотехнология от ново nово поколение – Plasma.

Същността на тази плазма технология е ензимна деполимерализация на полизахариди от морски водорасли (алгинати, фукоидан, ламинаран), неусвоими от човешкия организъм.
В резултат на това са получени моно и олигозахариди в плазмен хидрогел с висока чистота с различна структура и степен на полимеризация и молекулно тегло.
Чрез тази нова плазма технология усвояването и ефективността на продукта нарастват значително – има бионаличност за организма на целия комплекс от ценни вещества от хиалоплазмата и структорните полизахариди от ламинария. (1)

Вече знаем предимствата на Вертера гел, за това ще се запознаем с технологията на лиофилизацията, за да видим какви са предимствата на Вертега гел лиофилизат. 

Лиофилизацията или още сублимационното сушене се основава на един принцип във физиката наречен сублимация. При този процес продуктите се замразяват и водата, под формата на кристали, се изтегля директно до пара, без да преминава в течно състояние. При този процес, продукта запазва изцяло своята форма и хранителни качества като от тях се изтегля само водата.

Първоначално този процес се е използвал за изсушаване на кръвна плазма, ензими, микроорганизми, за производство на храни за космонавтите, за клинично хранене, а в последно време навлиза и в хранително вкусовата промишленост. (2)

При лиофилизацията се съчетават два способа на консервиране – замразяване и сушене под вакуум при температури, непревишаващи критичните, т.е. тези, при които се нарушава микро и макроструктурата на продукта. 

Лиофилизацията представлява многофазен процес, включващ: 

 • Замразяване на биоматериала до ниски температури; 
 • Предварително изсушаване, когато кристалите на водата сублимират при нагряване в условия на вакуум; 
 • Повторно изсушаване, при което след отделяне на леда се десорбира остатъчната влага; 
 • дехидратация на материала от лиофилизирано състояние.

Предимства на технологията:

 • Преработка на разнообразни по вид и състав продукти; 
 • Включване в състава на продуктите термолабилна, полезна микрофлора, имобилизирани ензими, биологично активни вещества и др.; 
 • Получаване на лесноусвоими храни с финна косистенция, лесносмилаема, лесноусвоима форма, подходящи за механично, химически и термично щадящо хранене; 
 • Максимално запазване хранителната и биологична пълноценност на храните след технологичната им обработка; 
 • Многократната им олекотеност, естетична опаковка и дълготрайно съхранение минимум 5 години; 
 • Надежното и дълготрайно съхранение на продуктите при обикновени условия (без хладилни съоръжения). 

Посочените предимства на лиофилизираните храни обясняват повишения интерес към този вид хранителни концентрати. (3)

Още повече при Вертера гел Лиофилизат, както и останалите лиофилизирани форми се използва технология за микрокапсулиране, която:

 • Предпазва полезните вещества на водораслите от стомашния сок;
 • Осигурява пълно усвояване в съответните части на стомашно-чревния тракт.

Лиофилизатът от хидрогел е произведен чрез нискотемпературно вакуумно сушене, което запазва всички ползи на морските водорасли. 

Вертера гел лиофилизат е синергичен продукт на 3 биотехнологии! 

Plasma Technology – ферментация на полизахариди от водорасли за получаване на лесно усвоим гел, богат на ценни хранителни вещества.

Лиофилизация  Нискотемпературно вакуумно сушене на гел за запазване на биологичната активност на компонентите. 

Микрокапсулиране  Поместване на плазмените микрочастици в изключително тънка обвивка за защита от стомашния сок и максималното им усвояване в червата. 

Микрокапсула (5-18 микрона)

Споделете:

С безплатна и неангажираща регистрация в нашия онлайн магазин получавате 30% отстъпка:

Вижте също…

Защо Ламинария?

Защо Ламинария?

Kое прави кафявите водорасли така полезни за здравето на човека? Как да бъдем здрави с ламинария