Константин Херинг е един от предвестниците на холистичната медицина и основоположник на природолечението